Selanai


<< vorige | Hoofdmenu | Volgende >>

&#1607;&#1594;&#1607; &#1740;&#1744; &#1585;&#1575;&#1608;&#1587;&#157
 آنها را آوردند
نه تک و تنها
نه یک و دو
 بلکه
ګروه ګروه
 جوقه جوقه
گروهی را دیروز
جوقه ای را امروز
 و تعدادی آنها را میآورند پسانترکها
 با صلاح و رهنما
با چقماق و باروت
با هیزم خشک ارزان از خانهء خود ما
و سلاخان را می فرستند
برای بهتر سلاخی کردن
از گوشت ارزان
 تااین دهکده مسلخی باشد
برای کشتار تبسم
و ماتم سرا باشد برای مادران رنجور
 آنهم خسته از زندګی
 
و هیزم کشان بافروزند آتشی بیشتر
تا به یاد ما آرند آئین گذشته گان ما
 و این آشتکده را گرم نگهمیدارند
برای روز مبادا
 در دوسوی مرز ها
هم در اینجا هم در آنجا
 و پلیدیی باشد
 برای روفتن زندگی
برای روبیدن انسانیت
 تا آنطرف دور ها

 ۰۶-.۸ .۱۳۹۵-
What do you want to do ?
New mail

29 Oktober 2016 Permanente link Google Feed MSN Reporter


Reacties
Naam
(typ de letters en cijfers over)
E-mail
:-) :-d ;-) :-o :-p (h) :-@ :-s :-$ :-( :'( :-| (a) (l) (6) (?) (!) (i) (>) (y)
Outlet NL female 140915 - 030216 468x60